بررسی و رفع مشکل vCLS

ممکنه برای شما هم پیش امده باشه که ماشینهای مربوط به vCLS به مشکل خوردند و یا وقتی روی آنها کلیک میکنیم در بخش Summary خطا مشاهده کنیم . یکی از راهکارها  غیرفعال و مجددا فعال نمودن vCLS در سطح کلاستر میباشد که اصطلاحا Retreat Mode نام دارد که شامل مراحل زیر است :

درابتدا بعد از Login به vcenter نیاز است ID مربوط به کلاستر مشخص گردد :

کلاستر مربوطه را انتخاب میکنیم و همانند عکس زیر cluster ID  را پیدا میکننیم ( در اینجا c40 مقدار Cluster ID میباشد)

 سپس vCenter را انتخاب میکنیم و به بخش Configure میرویم درصفحه باز شده به بخش Advanced settings میرویم سپس Edit settings راانتخاب میکنیم و خط زیر را اضافه میکنیم

Name : config.vcls.clusters.domain-c40.enabled
Value : false

بعد از اعمال تغییرات و ذخیره نمودن ماشینهای مربوطه به vCLS همگی پاک میشوند و مجددا مراحل بالا را تکرار میکنیم و این بار مقدار config.vcls.clusters.domain-c40.enabled را به true تغییر میدهیم و مجددا عملیات Provisioning مربوط به vCLS شروع  میشود.

نکته :

1- این مراحل فقط برای انجام troubleshoot باید انجام شود و به هیچ عنوان vCLS را disable نکنید.

2- در زمان Disable نمودن vCLS فرآیندهای DRS , HA در سطح کلاستر کاملا غیرفعال خواهند شد ( به عنوان مثال در این لحظه در صورت انجام maintenance mode هیچگونه عملیات Migrate به صورتی اتوماتیک انجام نخواهد شد)

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin